Styrelse
Dan Haneklint, ordf
Jörgen Borgsved, led
Mikael Björnstedt, led
Anneli Uhlin, led
Kansli
Katarina Krzyzinska, verksamhetschef
Pia Mattsson, administration
Jörgen Borgsved, insamling
Insamling
Peter Noling, privatpersoner och företagssamarbeten
Ewa Bodén, företagssamarbeten
3 medarbetare deltid

Kompass

Styrelseledamöterna i Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden är invalda för att med sina enskilda professionella bakgrunder, kvalifikationer och erfarenheter utveckla och driva organisationens ändamålsarbete framåt.

Dan Haneklint – Styrelseordförande
Entreprenör och konsult med bred kompetens och mångårig erfarenhet inom marknadsföring, kommunikation och insamling.

Mikael Björnstedt – Ledamot och Vetenskaplig sekreterare
Professor och överläkare för patologiavdelningen vid Karolinska Institutet i Stockholm. Många års erfarenhet inom främst cancerområdet som både forskare och läkare.

Jörgen Borgsved – Ledamot
Verksamhetschef för Stiftelsen mellan 2008-2014 med fortsatt operativt engagemang på deltid. Tidigare verksam inom olika branscher med huvudinriktning projektledning, management och företagsekonomi.

Anneli Uhlin – Ledamot
Verksamhetschef mellan 2015-2018. Yrkesbakgrund inom ekonomi, ekonomi och insamling. Tidigare även aktiv inom livsstil, miljö och hälsa.

Stiftelsens Etiska Kompass

Du som är anställd, praktikant, volontär, ambassadör eller som på annat sätt åtagit dig uppdrag inom Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden förväntas att dela och främja våra 3 värderingar: Livskraft, Framtidstro och Miljömedvetenhet. Dessutom är du skyldig att följa stiftelsens Uppförandekod i ditt arbete:

Tolerans

Diskriminering pga. kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung vid/under anställning, utbildning eller ersättning är oacceptabelt. Vi motarbetar all form av diskriminering med respekt för våra givare, medarbetare och andra företrädare.

Uppskattning

Det är din skyldighet att respektera personliga integriteten hos de människor du är i kontakt med under ditt arbetsåtagande. Många av dessa individer befinner sig i en utsatt situation eller har en anhörig som drabbats. Det är därför av stor vikt att du hittar rätt tonläge, ödmjukhet och uppriktighet i din kommunikation.

Uppmuntran

Vårt dagliga uppdrag är att balansera forskningsfakta med hopp att besegra cancer och allergi. Det är viktigt att komma ihåg att vi har ett viktigt uppdrag som gör en verklig skillnad i mångas liv och att alltid hålla humöret uppe.

Effektiv resursanvändning

Stiftelsen är statligt oberoende och fullständigt finansierad genom gåvor från privatpersoner och företag. Därför är det din skyldighet att se till att insamlade medel används så effektivt som möjligt till det avsedda ändamålet ”att utöva hjälpverksamhet bland behövande som drabbats av cancer- och allergisjukdomar och att främja vetenskaplig forskning rörande cancer- och allergisjukdomar.”

Tystnadslöfte

Det är inte tillåtet att sprida konfidentiell information som du tagit del av under ditt engagemang med stiftelsen, vare sig under eller efter åtagandet. Exempel på sådan information är: personliga eller företagsuppgifter av stiftelsens bidragsgivare, affärsstrategier, avtal, immateriella och materiella rättigheter, arbetsmetoder, teknik osv.

Insikt

Som stiftelsens företrädare måste du känna till och följa de avtal och riktlinjer som finns inom organisationen och är kopplade till ditt arbete. Alla som åtagit sig uppgift inom organisationen förväntas dessutom upprätthålla god affärsetik, agera utifrån verksamhetens bästa, sträva efter ständig förbättring samt undvika intressekonflikter mellan privatlivet och Cancer- och Allergifondens verksamhet.