Vår vision är att skapa en friskare värld där cancer- och allergisjukdomar inte längre är samtidens besvär och gåtor.

Det arbetar vi för genom att stödja forskning som kartlägger cancer- och allergisjukdomars samband med närmiljö, livsstil och hälsa. Samtidigt verkar vi för att öka de sjukdomsdrabbades livskvalitet genom bidrag till behandling under rehabiliteringsresan för att bli frisk.

Vi lever i en komplicerad värld där det ibland är svårt att förstå vad som orsakar en sjukdom eller vilken behandling som ger det bästa resultatet. Vi är stolta över att våra givare ger oss möjlighet att stödja ett antal fantastiska forskare och imponerande privatpersoner i en gemensam strävan för en friskare framtid.