Vår vision är att skapa en friskare värld, där färre drabbas av sjukdom och där fler överlever.

Det arbetar vi för genom att stödja forskning som kartlägger cancer- och allergisjukdomars samband med närmiljö, livsstil och hälsa. Samtidigt verkar vi för att öka livskvaliteten för de som drabbas av sjukdom, genom att ge bidrag till behandling under rehabiliteringsresan för att bli frisk.

Vi lever i en komplicerad värld där det ibland är svårt att förstå vad som orsakar en sjukdom eller vilken behandling som ger det bästa resultatet. Vi är stolta över att våra givare ger oss möjlighet att stödja ett antal fantastiska forskare och imponerande privatpersoner i en gemensam strävan för en friskare framtid.