Ideell insamlingsorganisation

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden är en ideell organisation som arbetar utan vinstintressen. Vi finns för att vi är övertygade om att ökningen av cancer- och allergisjukdomar främst hänger samman med miljö och livsstil och vi ser därför ett fortsatt stort behov av att utforska miljöpåverkan.

Stödja forskning och hjälpa sjukdomsdrabbade

Cancer- och Allergifonden leds av två uppdrag:

  • att stödja förebyggande miljörelaterad cancer- och allergiforskning och därmed bidra till kunskap som bryter negativa sjukdomstrender
  • ge stöd till dem som behöver det som mest, de sjukdomsdrabbade som fått sin ekonomi raserad av sjukdomen. Här kan du läsa mer om våra stadgar.

Cancer- och Allergifonden grundades 1994 av Sören Gyvall och Lennart Sparell. Vi har haft förmånen att kunna dela ut ca 300 Mkr till vårt ändamål under de 25 år vi verkat!

Vart pengarna går

Fem sjättedelar av utdelningssumman ges till förebyggande och framförallt miljörelaterad cancer- och allergiforskning. Under de fyra senaste åren har vi haft förmånen att kunna dela ut över 30 Mkr till ett drygt trettiotal olika projekt. Fondens stöd till forskning kring blodsjukdomar är markant. Forskningen bedrivs på Universitetssjukhusen runt om i Sverige. Vi har en uttalad policy att våra medel inte får användas till regelrätta djurförsök.

Betydelsefull forskning skall uppmuntras och belönas. Därför delar vi årligen ut Miljömedicinska priset som, med en prissumma på 500 000 kr, är ett av de större pris som delas ut i Sverige. Se vidare under Miljömedicinska priset.

Cancer- och Allergifonden är också en av de fonder som hjälper cancersjuka och allergiker som fått sin ekonomi raserad av sjukdomen. Hjälpen består bland annat av att betala kostnader för vistelse på hälso- och rehabiliteringshem, betala komplementära mediciner samt extra utrustning till sjukhus och i övrigt göra insatser där samhället eller regelverket inte räcker till.

Läs i Effektrapporten vilka resultat gåvor till oss möjliggör
Läs i Placeringspolicyn om Cancer- och Allergifondens policy för finansiella placeringar