Tryggt givande

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden är en politiskt och religiöst obunden stiftelse fullständigt finansierad av gåvor från privatpersoner, organisationer och företag. Vi finns för att vi är övertygade om att den extrema ökningen av cancer- och allergisjukdomar främst hänger samman med miljö och livsstil. Vi ser ett fortsatt stort behov av att utforska miljöpåverkan.

Vårt ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande som drabbats av cancer eller allergisjukdomar och att främja vetenskaplig forskning rörande cancer- och allergisjukdomar. Cancer- och Allergifondens verksamhet består i att bedriva insamling av medel för att främja ändamålet.


Kontrollinstanser

 

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen är Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifondens tillsynsmyndighet och kontrollerar tillsammans med auktoriserad revisor fondens verksamhet enligt stiftelselagen.

90-konto Svensk insalmlingskontroll

 

 

Stiftelsen är innehavare av 90-konton och granskas därmed årligen av Svensk Insamlingskontroll som har kravet att högst 25 procent av de totala intäkterna går till insamlingskostnader och administration.


Branschorganisationer

 

Fonden ingår i Giva Sverige (f.d. Frivilligorganisationernas Insamlingsråd – FRII), en branschorganisation som arbetar för tryggt givande. Giva Sverige verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring, och kompetensutveckling. Insamling ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt.

Cancer- och Allergifonden är även medlem i föreningen Stiftelser i Samverkan (SiS), en samlande kraft för svenska stiftelseväsendet engagerad i bl.a.  lagstiftningsfrågor och numera även stiftelser ur ett europeiskt perspektiv.