Vårt infoblad skickas per post till våra månadsgivare och samarbetspartners. Här skriver vi bland annat om nya forskningsrön inom cancer-, allergi- och miljörelaterade områden, om samarbeten och andra nyheter — högt och lågt. Här kan du läsa vårt infoblad digitalt.