Årets pristagare: Docent Hans Grönlund, Karolinska Institutet och Docent Ingrid Hedenfalk, Lunds universitet

 

Hans Grönlund och Ingrid Hedenfalk. Foto: Pontus Fall

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifondens miljömedicinska pris är ett av de största forskningspriserna som finns i Sverige och delas varje år ut till en eller två framstående forskare inom miljörelaterad cancer- och allergiforskning. Årets prisutdelning gick av stapeln den 21 maj under en ceremoni där pristagarna berättade om sin forskning inför forskarkollegor och intresserad allmänhet.

”Det här är två forskare som vi har följt under lång tid och vars forsknings är mitt i prick när det gäller Cancer- och Allergifondens värderingar och inriktning. Det känns fantastiskt att få uppmärksamma deras insatser genom vårt miljömedicinska pris”, säger Anneli Uhlin, Verksamhetschef på Cancer- och Allergifonden.

Hans Grönlund är en internationellt välmeriterad vetenskapsman med mer än 30 års erfarenhet av allergiforskning. Mellan 1988 och 2000 arbetade han som avdelningschef på Pharmacia och Phadia. Efter det återvände han till forskningsvärlden och är nu docent och forskningsledare på CMM (Centrum för Molekylär Medicin) vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Prismotivering Hans Grönlund:
Hans Grönlund tilldelas 2018 års Miljömedicinska pris för sina banbrytande insatser inom området pälsdjursallergi. Forskningen är uttalat patientnära och har redan lett fram till produkter som kommer allergiker till del. Bland dessa produkter märks schampo som användas på pälsdjur i syfte att minska allergenexponeringen. Studierna som utgår från rent basvetenskapliga fynd har därmed översatts till klinisk tillämpning på ett föredömligt sätt till nytta för stora grupper av människor.

”Det känns fantastiskt att tilldelas Cancer- & Allergifondens miljömedicinska pris. Jag har fått stöd från fonden i många år, ett stöd som har haft stor betydelse för min forskning. Att nu också få detta fina pris gör mig väldigt stolt”, säger Hans Grönlund i en kommentar.

Ingrid Hedenfalk är docent i ämnet experimentell onkologi och är verksam vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet. Ingrid Hedenfalk har fokuserat sin forskning på bröstcancer och äggstockscancer.

Prismotivering Ingrid Hedenfalk
Ingrid Hedenfalk tilldelas 2018 års Miljömedicinska pris för sina insatser inom diagnostik- och terapiforskning framförallt inom området gynekologiska tumörer. Forskningen är klart patientnära och genom att särskilt studera nya terapiformer som används för andra ändamål lyfter Hedenfalk fram nya strategier för tumörformer som idag har mycket dålig prognos.

”Jag känner mig mycket hedrad över denna utmärkelse och det ska bli spännande att ta emot priset. Förutom äran innebär det en stor möjlighet att få uppmärksamhet för gynekologisk cancerforskning”, säger Ingrid Hedenfalk i en kommentar.

Cancer- och Allergifondens miljömedicinska pris har delats ut sedan 1995. Priset delas ut till forskare som gjort banbrytande upptäckter inom cancer- och allergiforskningen eller andra som på ett extraordinärt sätt betytt mycket för cancer- och allergiområdet.

”Det här är två forskare som vi har följt under lång tid och vars forsknings är mitt i prick när det gäller Cancer- och Allergifondens värderingar och inriktning. Det känns fantastiskt att få uppmärksamma deras insatser genom vårt miljömedicinska pris”, säger Anneli Uhlin, styrelseledamot Cancer- och Allergifonden.

 

Ditt bidrag gör skillnad! Enklast via Swish 9003609