Årets pristagare: Docent Hans Grönlund, Karolinska Institutet och Docent Ingrid Hedenfalk, Lunds universitet

 

Hans Grönlund och Ingrid Hedenfalk. Foto: Pontus Fall

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifondens miljömedicinska pris är ett av de största forskningspriserna som finns i Sverige och delas varje år ut till en eller två framstående forskare inom miljörelaterad cancer- och allergiforskning. Årets prisutdelning gick av stapeln den 21 maj under en ceremoni där pristagarna berättade om sin forskning inför forskarkollegor och intresserad allmänhet.

”Det här är två forskare som vi har följt under lång tid och vars forsknings är mitt i prick när det gäller Cancer- och Allergifondens värderingar och inriktning. Det känns fantastiskt att få uppmärksamma deras insatser genom vårt miljömedicinska pris”, säger Anneli Uhlin, Verksamhetschef på Cancer- och Allergifonden.

Prismotivering Hans Grönlund:
Hans Grönlund tilldelas 2018 års Miljömedicinska pris för sina banbrytande insatser inom området pälsdjursallergi. Forskningen är uttalat patientnära och har redan lett fram till produkter som kommer allergiker till del. Bland dessa produkter märks schampo som användas på pälsdjur i syfte att minska allergenexponeringen. Studierna som utgår från rent basvetenskapliga fynd har därmed översatts till klinisk tillämpning på ett föredömligt sätt till nytta för stora grupper av människor.

Prismotivering Ingrid Hedenfalk
Ingrid Hedenfalk tilldelas 2018 års Miljömedicinska pris för sina insatser inom diagnostik- och terapiforskning framförallt inom området gynekologiska tumörer. Forskningen är klart patientnära och genom att särskilt studera nya terapiformer som används för andra ändamål lyfter Hedenfalk fram nya strategier för tumörformer som idag har mycket dålig prognos.

För frågor och mer information om årets pristagare eller om Miljömedicinska priset, vänligen kontakta:

Anneli Uhlin
Verksamhetschef, Cancer- och Allergifonden
Tel: 08-34 59 90, 076-782 07 00
E-post: anneli@cancerochallergifonden.se

Ditt bidrag gör skillnad! Enklast via Swish 9003609