Maria Shoshan och Jan-Inge Henter

Jan-Inge Henter professor vid Karolinska Institutet och FoU-direktör vid Karolinska universitetssjukhuset samt Maria Shoshan, docent vid Institutionen för Onkologi och Patologi vid Karolinska Institutet.

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifondens miljömedicinska pris är ett av de största forskningspriserna som finns i Sverige och delas varje år ut till en eller två framstående forskare inom miljörelaterad cancer- och allergiforskning.

Docent Mari2a Shoshan tilldelas priset för sina uppmärksammande studier kring mitokondriernas betydelse vid tumörutveckling, terapiresistensutveckling, som mål för optimerad terapi samt mitokondrieskador som resultat av cancerterapi. I tumörceller är både ämnesomsättning och mitokondrier förändrade, vilket är avgörande för deras möjlighet att växa och skada patienten. Studier av mitokondriernas roll är därför centrala för förståelse av tumörcellernas egenskaper, i syfte att hitta deras svaga punkter.

Shoshan är en pionjär inom detta fält och hennes banbrytande studier lägger grunden till förbättrade behandlingsstrategier av cancer med minskade biverkningar.

”Det är givetvis en stor ära att tilldelas Cancer- och Allergifondens Miljömedicinska pris. Det kom som en verklig överraskning och det är alltid roligt att få uppskattning och erkännande för det arbete som vi lägger ner tillsammans i vår forskargrupp”, säger Maria Shoshan i en kommentar.”

Professor Jan-Ing1e Henter tilldelas priset för sina banbrytande studier rörande histiocytära sjukdomar, studier som har lett till förbättrade diagnostiska kriterier samt en ökad kunskap kring dessa sjukdomar. Resultaten av dessa studier lägger grunden för bättre behandlingsprinciper med minskad dödlighet och färre komplikationer som följd. Henter är en stor förebild inom patientnära experimentell forskning där han på ett framgångsrikt sätt kombinerat sin forskar- och läkarroll.

”Som forskare är erkännanden för ämnesområdet och det mångåriga arbete som är nerlagt väldigt uppskattat, och det stimulerar samtidigt det fortsatta arbetet. Jag är stolt över forskargruppens gemensamma insatser och glad över att tilldelas detta fina pris inom svensk cancer- och allergiforskning”, säger Jan-Inge Henter.

Vi har i år två pristagare som är mycket framstående forskare inom sina respektive ämnesområden och vars forskning fått stort internationell erkännande. Vi är mycket glada att ha förmånen att dela ut priset till två verkliga giganter inom våra verksamhetsområden” säger Anneli Uhlin, Verksamhetschef på Cancer- och Allergifonden.

Cancer- och Allergifondens miljömedicinska pris har delats ut sedan 1995. Priset delas ut till forskare som gjort banbrytande upptäckter inom cancer- och allergiforskningen eller andra som på ett extraordinärt sätt betytt mycket för cancer- och allergiområdet ur ett samhällsnyttoperspektiv.