Professor Tina Dalianis och professor Marianne van Hage
Professor Tina Dalianis och professor Marianne van Hage

Årets Miljömedicinska pris på 500 000 kr tilldelas:
Tina Dalianis, professor vid institutionen för onkologi-patalogi samt Marianne van Hage, professor/överläkare samt chef på Enheten för Klinisk Immunologi och Allergi, båda verksamma vid Karolinska Institutet.

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifondens miljömedicinska pris är ett av de största forskningspriserna som finns i Sverige och delas varje år ut till en eller två framstående forskare inom miljörelaterad cancer- och allergiforskning. Årets prisutdelning sker den 27 maj.

Tina Dalianis tilldelas priset för sina studier på humant papillomvirus (HPV) och andra biomarkörer för individualiserad behandling av HPV positiv och negativ huvudhalscancer.

Marianne van Hage tilldelas priset för sina studier av svår födoämnesallergi samt förbättrad diagnostik och behandling av allergisjukdom.

”Det här är två mycket framstående forskare. Vi är mycket glada att i år ha förmånen att dela ut priset till två verkliga giganter inom våra verksamhetsområden” säger Lennart Sparell, Vetenskapligt sakkunnig på Cancer- och Allergifonden.

Cancer- och Allergifondens miljömedicinska pris har delats ut sedan 1995. Priset delas ut till forskare som gjort banbrytande upptäckter inom cancer- och allergiforskningen eller andra som på ett extraordinärt sätt betytt mycket för cancer- och allergiområdet ur ett samhällsnyttoperspektiv.