Britta Wahren och Håkan mellstedt Britta Wahren och Håkan mellstedt
Cancer- och Allergifondens miljöpristagare 2014

Årets Miljömedicinska pris på 500 000 kr tilldelas:

Britta Wahren, professor vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska institutet samt Håkan Mellstedt, professor vid Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifondens miljömedicinska pris är ett av de största forskningspriserna som finns i Sverige och delas varje år ut till en eller två framstående forskare inom miljörelaterad cancer- och allergiforskning.

Britta Wahren och Håkan mellstedt

Britta Wahren har under många år varit verksam vid Karolinska Institutets institution för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi där hon tillsammans med sin forskargrupp arbetar på att finna ett vaccin mot tarmcancer. Experimentellt har gruppen visat att främst antikroppar men även det cellulära immunförsvaret kan tillintetgöra tumörceller som uttrycker ett specifikt protein på cellytan.

Håkan Mellstedt har ägnat ett långt yrkesliv som onkolog och forskare på Radiumhemmet, åt blodsjukdomar och leder en stor mycket framgångsrik forskargrupp i ämnet. De är världsledande i kunskap och bekämpande av exempelvis lågmaligna B-cellslymfom.

Pristagarna, som båda är läkare, kombinerar på ett föredömligt sätt basvetenskap med kliniskt tillämpbara frågeställningar. Denna kombination har historiskt sett varit avgörande för Sverige som forskningsnation men är numera tyvärr inte så vanlig varför pristagarna är viktiga förebilder för unga forskare.

– Vi är mycket glada att i år ha förmånen att dela ut priset till två verkliga giganter inom cancerforskningen i Sverige, säger Lennart Sparell, Vetenskapligt sakkunnig på Cancer- och Allergifonden.