Maria Jenmalm Maria Jenmalm
Cancer- och Allergifondens miljöpristagare 2013

Maria Jenmalm, Professor i experimentell allergologi vid Linköpings universitet

Cancer- och Allergifondens stora Miljömedicinska pris tilldelades 2013 Maria Jenmalm som är professor i experimentell allergologi vid Linköpings universitet. I samband med prisceremonin den 24 september hölls som traditionen bjuder ett föredrag av pristagaren.

Maria Jenmalm
Maria Jenmalm

”Jag vill till att börja med rikta ett stort tack till Cancer- och Allergifonden för utmärkelsen, stödet bidrar starkt till att vi kan fortsätta forskningen kring en av vår tids stora folksjukdomar. Med den ökning vi ser av allergier i vårt samhälle känns det än mer angeläget. Vår forskning kretsar kring de stora frågorna om vi kan förebygga och förutse allergier och inriktar sig främst på allergiutveckling hos barn och vad som kan påverka denna redan på fosterstadiet samt hos det nyfödda och uppväxande barnet”, berättade Maria Jenmalm under sitt föredrag.

Årets prisutdelare var professor Eva Sverremark–Ekström, Wennergren Institutet i Stockholm som tilldelades det miljömedicinska priset 2012 tillsammans med och docent Anna-Carin Olin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Maria Jenmalm innehar en professur i experimentell allergologi vid Linköpings universitet sedan 2011. Maria är filosofie magister i biokemi och blev medicine doktor 1999 vid Linköpings universitet. Fokus i Maria Jenmalms forskning ligger på studier av immunsystemets interaktion med tarmflorans bakterier, olika allergen och födoämnen såväl hos barnet som hos mamman för att förstå hur man kan intervenera för att förhindra att barnet blir allergiskt.

I samband med prisutdelning lanserade Cancer- och Allergifonden även en ny hemsida, helt dedikerad det Miljömedicinska priset, www.miljomedicinskapriset.se

”Vi tycker att ett av Sveriges största forskningspriser förtjänar en egen hemsida och man kan nu läsa om samtliga pristagare genom åren på miljomedicinskapriset.se. Här kommer vi att fylla på med texter om våra pristagare och deras forskning”, berättade Jörgen Borgsved, verksamhetschef.