Eva Sverremark-Ekström och Anna-Carin Olin Eva Sverremark-Ekström och Anna-Carin Olin
Cancer- och Allergifondens miljöpristagare 2012

Tarmflora och luftvägsinflammation i fokus för 2012 års Miljömedicinska pris

Cancer- och Allergifondens Miljömedicinska pris delades traditionsenligt ut i slutet av maj. I år delades denna eftertraktade utmärkelse, ett av de största forskningspriserna som finns i Sverige, mellan docent Eva Sverremark–Ekström, Wennergren Institutet i Stockholm och docent Anna-Carin Olin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

”Det här är två mycket framstående forskare inom sina respektive områden, två forskare som Cancer- och Allergifonden har följt under lång tid och man kan inte bli annat än djupt imponerade över deras framsteg. Det är två mycket värdiga vinnare och det ska bli intressant att följa deras forskning framöver”, sade Lennart Sparell, Cancer- och Allergifondens Vetenskapliga sekreterare i samband med att priset delades ut vid en ceremoni i Livrustkammaren på Stockholms slott den 22 maj.

Ett 60-tal gäster hade samlats i Livrustkammaren för att delta i ceremonin och lyssna till föredrag från de två pristagarna. Bland gästerna fanns bland annat många pristagare från tidigare år samt medlemmar av Eva Sverremark–Ekströms och Anna-Carin Olins forskargrupper. Ciceron under dagen var professor Roland Grafström, pristagare 2007 och prisutdelare var som traditionen bjuder tidigare pristagare, detta år professor Hilde Nybom (pristagare 2010) samt docent Kristina Jackobsson (2009 års pristagare).

Årets pristagare Anna-Carin Olin och Eva Sverremark-Ekström
Årets pristagare Anna-Carin Olin och Eva Sverremark-Ekström

”Jag vill förstås rikta ett stort tack till Cancer- och Allergifonden samt till fondens alla givare, Fondens arbete är oerhört viktigt och riktar fokus på två medicinska områden som vi alla kan relatera till och där behovet av forskningsresurser är stort”, sade pristagare Eva Sverremark–Ekström.

Eva Sverremark-Ekströms forskning rör främst hur barns tidiga tarmfloresammansättning kan kopplas till immunologisk funktion under barnaåren och eventuell senare utveckling av allergi. Hon har även studerat hur bröstmjölk och dess immunologiska sammansättning kan påverka nyfödda barns immunsystem. Hennes forskning betyder mycket för vår ökade förståelse för uppkomst av allergi. Motiveringen till priset löd:

”Eva Sverremark-Ekström tilldelas priset för sitt banbrytande arbete om såväl modersmjölkens som tarmflorans betydelse för hur barns immunsystem utvecklas samt för framtida allergiutveckling”.

Anna-Carin Olin har bland annat studerat hur inflammation i luftvägarna kan undersökas i utandningsluft med icke-invasiva metoder. Detta innebär stora förenklingar i såväl klinik som för patienten. Hon har studerat de utandade partiklarnas kemiska sammansättning, liksom olika skadliga ämnens inverkan. Hennes forskning har bland annat lett till ökad förståelse för hur fosfolipider och proteiner deltar i första linjen av vårt immunförsvar.

”Jag är väldigt stolt och hedrad över detta pris, att bli uppmärksammad för sin forskning på det här sättet är förstås oerhört roligt”, sade Anna-Carin.

Motiveringen till priset löd:
”Docent Anna-Carin Olin tilldelas priset för viktiga studier på utandningslufts sammansättning hos friska kontra personer med luftvägssjukdomar och då speciellt med icka-invasiva metoder”.

Cancer- och Allergifondens Miljömedicinska pris har delats ut årligen sedan 1995 och har blivit en institution inom miljörelaterad cancer- och allergiforskning.

”Miljömedicinska priset är en viktig del av vår verksamhet tillsammans med det stöd vi årligen ger till angelägna forskningsprojekt och vårt arbete med att stötta enskilda som drabbats av sjukdom. Tack vare alla våra givare kan vi fortsätta arbetet och driva forskningen framåt och jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla er som bidrar”, sade Jörgen Borgsved, Verksamhetschef Cancer- och Allergifonden.