Bengt Fadeel och Stefan Jarl Bengt Fadeel och Stefan Jarl
Cancer- och Allergifondens miljöpristagare 2011

Årets Miljömedicinska pris på 500 000 kr delas av
Professor Bengt Fadeel, Karolinska Institutet och dokumentärfilmaren Stefan Jarl

Bengt Fadeel, professor Karolinska Institutet Nanomaterial har unika egenskaper som gör dem attraktiva i en rad olika tekniska och medicinska tillämpningar, exempelvis inom medicinsk diagnostik och läkemedelsbehandling. Exponering för syntetiska nanomaterial ökar idag såväl avsiktlig exponering som oavsiktlig exempelvis genom yrkesexponering och det är därför nödvändigt med en noggrann kartläggning av de eventuellt skadliga effekterna av nanomaterial på människors hälsa och vår miljö.

Nanotoxikologi är en ny vetenskap som syftar till att undersöka och förstå nanomaterialens egenskaper och på vilket sätt nanomaterial interagerar med biologiska system; nanotoxikologin syftar ytterst till att förstå hur syntetiska material i nano-skala påverkar cellens egna nanostrukturer. Fadeels forskning är fokuserad på att undersöka interaktionen mellan nanomaterial och immunsystemet, kroppens främsta försvar mot främmande inkräktare.

Forskargruppen studerar mekanismen för upptag av nanopartiklar i celler, nanomaterialens biologiska nedbrytning, samt sättet på vilket nanopartiklar kan orsaka cell- och vävnadsskada, med fokus på programmerad celldöd (apoptos), oxidativ stress och inflammation. Gruppen deltar även i ett antal internationella forskningsprojekt inom området nanotoxikologi som studerar hur olika nanomaterial kan användas för diagnostik eller som läkemedelsbärare vid till exempel cancerbehandling.

”Jag är oerhört glad och tacksam att få motta detta pris. Mig veterligen är det första gången som ett forskningspris delas ut inom mitt forskningsområde och det är framsynt av Cancer- och Allergifonden att lyfta fram detta, nanotekniken innehåller enorma möjligheter men också stora risker som idag är outforskade”, sade Bengt Fadeel i samband med prisutdelningen.

Bengt Fadeel tilldelas 2011 års miljömedicinska pris med motiveringen:
Professor Bengt Fadeel erhåller priset för framstående och internationellt uppmärksammad forskning inom det miljömedicinska området, särskilt för att ha riktat uppmärksamhet på nanoteknikens medicinska möjligheter och risker.

Årets pristagare Bengt Fadeel och Stefan Jarl flankeras av årets prisudelare tillika 2006 års pristagare Christine Wennerås och Eva Millqvist.
Årets pristagare Bengt Fadeel och Stefan Jarl
flankeras av årets prisudelare tillika 2006 års pristagare
Christine Wennerås och Eva Millqvist.

Stefan Jarl, dokumentärfilmare och en av Sveriges mest prisbelönta och uppmärksammade dokumentärfilmare. 1983 gjorde Stefan Jarl filmen ”Naturens hämnd” som handlade om människans manipulerande med naturen och hur naturen slår tillbaka. 2010 kom så en uppföljning med samma tema, filmen ”Underkastelsen”.

Stefan Jarl skriver själv om filmen:
”Underkastelsen är en film om ”kemikaliesamhället”, det samhälle som vuxit fram sedan Andra Världskriget. Då användes 1 miljon ton kemikalier per år, idag 500 miljoner ton. Kemiindustrin är den industri som växer snabbast av alla. Filmen handlar om de 100 000 kemikalier vi dagligen använder, vad vi har dem till och vad de gör med oss och vår hälsa. Nu talar jag inte om tillsatser i mat, utan om de kemikalier vi alla är utsatta för i vår dagliga miljö, mjukgörare (ftalater), flamskyddsmedel (PBDE), ytaktiva ämnen (PFOS, PFOA) m fl.”

”Jag är glad, ärad och förvånad att tilldelas detta pris då det är ovanligt att film uppmärksammas i vetenskapliga sammanhang. Men konsten och vetenskapen har ett nära släktband. Vi har idag över 100 000 kemikalier i vår vardag, våra nyfödda föds med en mängd kemikalier i kroppen varav många vetenskapligt bevisat skador oss. Detta måste få ett slut och jag är stolt över att min film har kunnat bidra till uppmärksamhet kring denna fråga”, sade Stefan Jarl under sitt anförande i Livrustkammaren då priset delades ut.

Stefan Jarl tilldelas 2011 års miljömedicinska pris med motiveringen:
Stefan Jarl har på ett väsentligt sätt bidragit till att sprida kunskaper om kemiska miljö- och hälsorisker till allmänhet och beslutsfattare genom sin film Underkastelsen och genom sitt personliga engagemang i frågan. Mer information om Stefan Jarl och filmen Underkastelsen finns på www.stefanjarl.se samt www.underkastelsen.se.

Lennart Sparell
Vetenskaplig sekreterare, Cancer- och Allergifonden