Hilde Nybom och Bert van Bavel Hilde Nybom och Bert van Bavel
Cancer- och Allergifondens miljöpristagare 2010

Årets Miljömedicinska pris på 500 000 kr delas av Professor Hilde Nybom och professor Bert van Bavel.

Hilde Nybom, professor i hortikulturell genetik och växtförädling vid Sveriges Lantbruks- universitet, Balsgård. På Balsgård bedrivs bland annat forskning kring allergena substanser. Fem till tio procent av Sveriges befolkning lider av äppelallergi, orsakad av speciella proteiner i skalet och fruktköttet. De allergiska besvären yttrar sig i form av intensiv klåda i mun och hals. Det finns ett stort behov av välsmakande, högkvalitativa och miljövänligt odlade svenska äpplen. I arbetet med att få fram smakrika, vackra äpplen med bra konsistens fyller modern växtförädling baserad på analyser i DNA- och kemi-laboratorier en viktig roll.

Professor Hilde Nybom får priset för genetiska studier i tillämpad växtförädling, främst framtagandet av äppelselektionen Allgott för äppelallergiker.

Bert van Bavel, professor i kemi vid Örebro Universitet började tidigt med sitt miljöintresse i sin hemstad i Holland i slutet av 1980-talet när han upptäckte att rök och aska från sopförbränningen var orsaken till skyhöga halterna av miljögiftet dioxin i komjölk. Efter studier i Amsterdam flyttade Bert van Bavel till Umeå där han studerade en hel rad klorerade miljögifter inom marina näringskedjor i Bottenviken. Resultaten visade en stor spridning av både klorerade och bromerade miljögifter i den marina miljön men också i fisk.

Professor Bert van Bavel får priset för forskning och analytisk teknikutveckling kring persistenta halogenerade organiska miljögifter och främst fluor.

Professor Bert van Bavel deltar i två dokumentär av Folke Ryden om miljögifter.

Den andra vågen (svenska)
Second wave (english)
Förgiftad kompromiss (svenska)

Det miljömedicinska priset 2010 delades ut i samband med en halvdags seminarium på Villa Källhagen i Stockholm där årets pristagare och även några av tidigare års pristagare presenterade aktuell forskning om cancer, allergi och miljö.

Hilde Nybom och Bert van Bavel

”Det är en stor ära att få detta pris, kommenterade Hilde Nybom som tilldelades priset för genetiska studier i tillämpad växtförädling, främst framtagandet av äppelselektionen Allgott för äppelallergiker. Forskningsanslag av det här slaget är oerhört viktigt för att vi ska kunna bedriva vår forskning kring allergena substanser”, fortsatte Hilde Nybom.

”Allergi mot äpple hänger oftast ihop med allergi mot björk, det är samma typ av protein som kroppen reagerar emot. Det är väldigt roligt att vi nu har lyckats få fram en äppelsort med mycket låga halter av detta protein. Vi ska nu testa Allgott, som sorten heter, i ytterligare kliniska studier och förhoppningsvis har vi inom några år en äppelsort ute på marknaden som även allergiker kan njuta av”, sade Professor Nybom.

– Cancer- och Allergifonden har med sina medel bidragit starkt till att vi idag har fått lagstiftning kring ett antal kemikalier som påverkar vår miljö och människan. Det är mycket hedrande att få motta detta pris, sade Bert van Bavel i samband med prisceremonin.

Lennart Sparell
Vetenskaplig sekreterare, Cancer- och Allergifonden