Åke Bergman och Kristina Jakobsson Åke Bergman och Kristina Jakobsson
Cancer- och Allergifondens miljöpristagare 2009

Årets Miljömedicinska pris på 500 000 kr delas av Professor Åke Bergman och docent Kristina Jakobsson.

Professor Åke Bergman, Institutionen för Miljökemi vid Stockholms universitet, är en internationell gigant inom sitt område. Hans forskningsinriktning har varit svårned-brytbara miljögifter och hur nedbrytningen sker. Han har ofta syntetiserat hela kedjor av nedbrytningsprodukter, ibland radioaktivt märkta för att kartlägga mekanismerna. Men han har många strängar på sin lyra och har alltid legat i den internationella absoluta forskningsfronten. Ett viktigt område är flamskyddsmedel och andra halogenhaltiga miljögifter.

Docent Kristina Jakobsson, Avd för Arbets- och Miljömedicin vid Lunds universitet, har genom åren studerat en rad olika hälsorisker i såväl arbetsmiljö som yttre miljö. Den ur fondens synvinkel viktigaste forskningen är den hon bedrivit tillsammans med professor Åke Bergman kring bromerade flamskyddsmedel.

Motiveringen för priset är för professor Åke Bergman: ”för grundläggande kemiskt arbete som främjat miljö och hälsa”, respektive för docent Kristina Jakobsson: ”för omfattande forskning inom arbets- och miljömedicin speciellt bromerade flamskyddsmedel”.

Lennart Sparell
Vetenskaplig sekreterare