Eva Millqvist och Christine WenneråsEva Millqvist och Christine Wennerås
Cancer- och Allergifondens miljöpristagare 2006

Eva Millqvist, docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Nervsystemet och olika reflexer bildar ett genialiskt system, skapat för att fungera i balans med omgivningen men överreagerar mot viss påverkan. Med skyddsreflexer reagerar vi på farliga faktorer i vår omgivning. Ett exempel är blinkreflexen. Ammoniak är en av de kemikalier vars ångor möts av reaktioner från luftvägarnas slemhinnor.

Det rör sig om reflexer som i vanliga fall är nyttiga och skyddar oss från farlig påverkan. I oturliga fall blir sådana reflexer för starka. Då kan till och med parfym, avsedd att behaga och attrahera, få motsatt verkan och i stället irritera och distansera. Den drabbade flyr fältet och vågar sig i värsta fall knappast ut i vanligt socialt liv. Rädslan att möta dessa dofter kan vara så stor.

Det är fråga om sensorisk hyperreaktivitet. Det är vårt ganska okända ”sjätte sinne”, det i vissa fall elakartade k e m i s k a s i n n e t som överreagerar hos personer med luftvägsöverkänslighet för dofter och luftburna partiklar från kemikalier.

Sverige ligger i spetsen för utforskningen av det kemiska sinnet. För sin förtjänstfulla kartläggning får docent Eva Millqvist, Sahlgrenska sjukhuset och Göteborgs universitet, Cancer- och Allergifondens Miljömedicinska pris. Ett av två pris; vardera på 250 000 kr. Det andra går också till en göteborgsk forskare, allergologen Christine Wennerås, Sahlgrenska sjukhuset. Båda pristagarna 2006 arbetar på Sahlgrenska!

Millqvist är också allergolog, men forskar mindre kring vanlig allergi (från pollen m m) och astma än kring så kallad annan överkänslighet – där aktualiseras det kemiska sinnet, ett forskningsobjekt initierat i Sverige.

Det kemiska sinnet är bekant sedan länge. Det nya är upptäckten att vissa patienter med luftvägsbesvär har ett överaktivt kemiskt sinne.

Eva Millqvist berättar:

”Min forskargrupp studerar patienter som tas emot för astma- och allergiundersökningar men uppvisar en hyperreaktivitet i luftvägarna för dofter och kemiska irritanter och inte uppfyller kriterierna för diagnosen astma. Dessa patienter har inte bronk-obstruktion (kramp i luftvägarna). De har inte, som vanliga allergiker, förhöjda lgE-nivåer och förbättras inte av astma- och allergimedicinering. Ett av de mest verkningsfulla retningsmedlen är den mycket vanliga vaniljparfymen, en plåga till exempel i Londons tunnelbana och när gatukontoret sprayar stan efter ’Göteborgskalaset'”.

Eva Millqvists grupp har arbetat fram ett så kallat capsaicin-test som speglar känsligheten för dofter och kemikalier.

Capsaicin är den heta ingrediensen i peppar som får det att brännas i munnen då vi äter starkt kryddad mat. Peppar lämpar sig utmärkt för test av kemisk-sensorisk hyperreaktivitet.

Mediciner saknas helt för personer med hyperreaktivt kemiskt sinne, så kallad ospecifik känslighet, ”annan överkänslighet” i allergologins utkanter. Eva Millqvist:

”Vi räknar med att det går att få fram medicin, men mycket forskning återstår för att komma dit. Det är tills vidare en vision. Mycket återstår att klarlägga beträffande funktionen hos vävnaderna i näsa, hals och lungor, och hos hjärnans nerver”.

Det gäller en hittills ganska okänd folksjukdom!

I Sverige beräknas 6,5 procent av befolkningen lida mer eller mindre av det hyperreaktiva kemiska sinnet. På doftsidan ett lidande inom ett spektrum från känsla av obehag inför till exempel parfymerade och mummade discobesökare till mycket allvarlig reaktion inför detta eller mer naturligt motbjudande dofter.

Procentsatsen 6,5 har fastställts efter tio års studier av försöksgrupper vid Sahlgrenska sjukhuset och Kärnsjukhuset i Skövde – ”kärnsjukhusen” i Eva Millqvists läkarkarriär.

Efter läkarexamen vid Karolinska institutet 1974 arbetade hon vid Skövde Kärnsjukhus till 1976, sedan 1980-82, och 1984-90 var hon anställd vid landstingets externa företagshälsovård Kommunhälsan i Skövde – – ”kärnsjukhusen” i Eva Millqvists läkarkarriär.

På anställningslistan finns också Bassjukhuset i Falköping 1982-84, vårdcentralen i Hjo 1990-93 och allergologanställningar vid Sahlgrenska 1976-80 och nu från 1993.

Hon är överläkare vid Sahlgrenska och från 2005 vikarierande universitetslektor i klinisk allergologi vid avdelningen för lungmedicin och allergologi, institutionen för invärtesmedicin.

Eva doktorerade 1996 på avhandlingen ”Effekter av lufttemperatur och starka dofter hos patienter med astma och astmaliknande symptom”.

Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och sjukhuset i Skövde är de svenska kärnpunkterna när det gäller det kemiska sinnet. Vid Kärnsjukhuset finns ett lukt- och smaklaboratorium med unikt avancerad testutrustning. Anläggningen drivs i samarbete med Göteborgs universitet. Ett huvudredskap är en testapparat benämnd olfaktometer, bekostad av Cancer- och Allergifonden.

BENGT CRAMNER