Mats Hanson

Mats Hanson tar emot det miljömedicinska priset på 250.000Kr ur riksdagskvinnan Siw Perssons hand.

Cancer- och Allergifonden verkar för lindring och bot av miljörelaterad cancer och allergi. Ett led i fondens strävan att stimulera insatser på området är utdelandet av det Miljömedicinska Priset. I år har prissumman höjts till 250 000 kr

Docent Mats Hanson har under lång tid varit en tongivande neurolog inom sitt forskningsområde.

Under ”Medicinsk debatt” i Läkartidningen (nr 47/1981) skrev han en artikel betitlad ”Oralgalvanism – ett neutoxiskt fenomen?”. Det är ett lågmält, intelligent inlägg i amalgamdebatten, som fortfarande står sig i minsta detalj. Han hade gott kunnat utelämna frågetecknet. Artikeln ställde till stort rabalder och lockade fram rader av osakliga kritiker.

Underrubrikerna kan ge en antydan om hans tankegång: ”Metaller i jonform neurotoxiska”; ”Retrograd axonal transport” (transport från nervutskottets ände mot nervcellen); ”Många ämnen aktuella för retrograd transport”; ”Långvarig exposition farligast”; ”Aktivare nervterminaler hos personer med symptom?”. Denna artikel följdes av ytterligare en (nr 10/1982), men sedan lades locket på och stora krafter mobiliserades för att tysta Hanson.

Hanson har därefter lyckats att hålla sig kvar i forskningens frontlinje trots uteblivna forskningsanslag. Han har också utfört en mycket omfattande folkbildande gärning genom att ett stort antal populärvetenskapliga artiklar på temat kvicksilvertoxikologi och lindringen av symtomen på amalgamförgiftning. Han var också den, som från grunden byggde upp Tandvårdsskadeförbundet till en patientorganisation, som idag åtnjuter stor internationell respekt.

Kvicksilver anses i sig inte speciellt canerogent. Genom sin påverkan på immunförsvaret kan metallen emellertid leda till såväl rader av överkänslighetsreaktioner som också indirekt till olika cancerformer. Man har idag erkänt, att el- och magnetfält kan leda till såväl cancer som neurologiska skador (elöverkänslighet). En koppling mellan elöverkänslighet och tungmetallproblematik diskuteras och anses av många uppenbar.

Genom det Mats Hanson initierat och energiskt arbetat för, har vi nu nått paradigmsk också i amalgamfrågan. Genom sina insatser är han en värdig mottagare av Cancer- och Allergifondens Miljömedicinska pris 1996. Riksdagsledamot Siw Persson (fp) förrättade prisutdelningen i Nubiska rummet i Riksdagshuset måndagen den 22 april 1996 kl 14.00.