Docent Olle Johansson Karolinska Sjukhuset
Utdelning i riksdagshuset av 1995 års miljömedicinska pris till docent Olle Johansson Karolinska Sjukhuset.

Överlämnandet av Cancer- och Allergifondens första större forskningsbidrag skedde vid en intressant sammankomst i riksdagshuset den 11 maj 1995 med pristagaren, docent Olle Johansson och prisöverräckande Görel Thurdin, riksdagens andre vice talman, tidigare miljöminister, för dagen mötets riksdagsvärdinna, i huvudrollerna. Två modiga fritänkare med betydelse för den miljömedicinska sektorn inom den annars lite stelt etablissemangsstyrda svenska forskningen.

På plats, redo att föra cellforskningsbudskapet vidare, fanns ett stort antal intressenter och journalister.

”Den tekniska samhällsutvecklingen gör att vi utsätts för nya elmagnetiska fält med starkt ökande allergier och cancersjukdomar i släptåg. Jag är oroad över vad som håller på att hända. Det sociala skyddsnätet har luckor. Patienter och forskare motarbetas”
– Olle Johansson

Görel Thurdin:
Vi politiker får inte passivt vänta på ventenskapliga bevis och låta människor komma i kläm mellan beprövad erfarenhet och vetenskap. Vi måste använda oss av försiktighetsprincipen och värna människor från miljöfarorna. Det krävs en öppen, förutsättningslös, vidsynt, mångfacetterad forskning för att inte säga ödmjuka forskare som förståt komplexiteten i situationen. Under senare tid har jag blivit mycket besviken på forskarsamhällets och sjukvårdens etablissemang i Sverige. Jag har fått klara tecken på att människor far illa i den svenska sjukvården på grund av tjänsteutövad maktfullkomlighet. Jag har bland annat fått många brev om elöverkänslighet ofta kombinerad med känslighet för metaller. Särskilt upprörd har jag blivit när jag läst ett brev från en ensamstående mor med en elöverkänslig sjuårig son. Pojken har kontaterats elöverkänslig av en professor och en annan läkare efter noggranna tester och undersökningar. Men skolläkaren försöker tvinga mamman till psykologer för att han eller hon har underkänt expertutlåtandena utan att vara expert själv. Är det vad vi har att vänta oss? Att den ökande miljöbelastningen accepteras i form av psykisk sjukdom?

Laborator Lennart Sparell, Cancer- och Allergifondens vetenskapligt sakkunnige, som levt med lymfomcancer under kontroll i 17 år, uttalade sin högaktning för Olle Johansson, Görel Thurdin och också för Sören Gyvall, som är idégivare till fonden:

Olle Johansson, född 1953, är chef för enheten för experimentell dermatologi (läran om hudsjukdomarna) vid Karolinska institutet. Doktorerade 1983 på neuropeptider (föreningar mellan aminosyror) i det centrala och perifera nervsystemet. Blev docent i neurobiologi vid Karolinska institutet 1986 och 1991 docent i neurovetenskap. Har under nära tio år forskat kring besvär i hud- och slemhinnor efter exponering för bildskärmar, mobiltelefoner etc. En intressant detalj är att de s k mastcellerna i huden, uppträder i förhöjt antal vid sjukdom och awiker från det normala mönstret i fråga om utseende och lokalisering.