Årets pristagare: Docent Madeleine Rådinger (Miljömedicinska priset),
och Doktor Johan Bengtsson-Palme (Lennart Sparell-priset)

Madeleine Rådinger och Johan Bengtsson-Palme. Foto: Pontus Fall.

Vårt miljömedicinska pris är ett av de största forskningspriserna som finns i Sverige. Priset delas ut varje år ut till en eller två framstående forskare inom miljörelaterad cancer- och allergiforskning. I år delade vi även ut ett pris till Lennart Sparells minne för första gången. Lennart Sparell-priset är nyinrättat 2019 och ska tilldelas forskare, eller andra, inom cancer och/eller allergiområdet eller närliggande områden, som vågat tänka annorlunda och som vågat utmana rådande paradigm. Miljögifters påverkan på hälsa genom miljö och kost är särskilt intressant forskningsområde.

Årets prisutdelning gick av stapeln den 10 juni. Det var en stämningsfull ceremoni med intressanta seminarier där pristagarna berättade om sin forskning inför forskarkollegor och intresserad allmänhet.

Prismotivering Miljömedicinska priset

Madeleine Rådinger tilldelas priset för sin forskning kring en av våra stora folksjukdomar, allergisk astma. Madeleines forskning syftar till att öka kunskapen om olika typer av vita blodkroppar som deltar i allergiska reaktioner – bland annat eosinofiler, T hjälpar celler och en ny typ av celler, så kallade ”innata lymfoida celler”, och hur dessa celler regleras och i sin tur, styr allergiska reaktioner.

Prissumman är 250 000 SEK.

Madeleine Rådinger forskar vid Göteborgs universitet.

 

Prismotivering Lennart Sparell-priset

Att bakterier med förmåga att orsaka sjukdomar i ökande grad blir motståndskraftiga mot antibiotika är en av vår tids stora hälsoutmaningar.  Johan Bengtsson-Palme tilldelas det nyinstiftade priset till Lennart Sparells minne för sin forskning kring hur ekologiska och evolutionära skeenden i den yttre miljön bidrar till uppkomsten av antibiotikaresistens med åtföljande negativ påverkan på människors hälsa.

Prissumman är 125 000 SEK. 

Johan Bengtsson-Palme forskar vid Göteborgs universitet.

 

Har du frågor eller vill ha mer information?

Kontakta Emilie Bravo, Verksamhetschef Cancer- och Allergifonden
E-post: emilie@cancerochallergifonden.se

 

Ditt bidrag gör skillnad! Swisha 9003609.