Miljömedicinska priset och Lennart Sparell-priset inställt 2020

Covid-19 har kastat om förutsättningarna för hela vårt samhälle, på många olika plan. För Cancer- och Allergifonden har coronakrisen bland annat medverkat till att vi ställer in Miljömedicinska priset och priset till Lennart Sparells minne 2020. Vi ser framåt och siktar på 2021 då vi hoppas att vi återigen kan dela ut några av Sveriges största priser inom forskning.


För att skapa en friskare värld och för att lösa gåtorna med våra största folksjukdomar krävs det att vi stödjer forskare som är något på spåren. Varje år delar Cancer- och Allergifonden ut ett av Sveriges största priser inom forskning, det Miljömedicinska Priset.

Vårt Miljömedicinska Pris delas ut varje år. Priset går till en eller två betydande forskare inom miljörelaterad cancer- och allergiforskning.  Genom priset stödjer vi forskning som söker nya effektiva behandlingar mot cancer, samt forskning som försöker förstå hur allergier uppstår och hur de på bästa sätt kan behandlas.

Miljömedicinska priset är ett pris för både forskaren och patienten.