För att skapa en friskare värld och för att lösa gåtorna med våra största folksjukdomar krävs det att vi stödjer forskare som är något på spåren. Varje år delar Cancer- och Allergifonden ut ett av Sveriges största priser inom forskning, det Miljömedicinska Priset.

Vårt Miljömedicinska Pris delas ut varje år. Priset går till en eller två betydande forskare inom miljörelaterad cancer- och allergiforskning.  Genom priset stödjer vi forskning som söker nya effektiva behandlingar mot cancer, samt forskning som försöker förstå hur allergier uppstår och hur de på bästa sätt kan behandlas.

Miljömedicinska priset är ett pris för både forskaren och patienten.