Tillsammans med dig kan vi göra mer

Vår verksamhet bygger på vetskapen att närmiljö och livsstil påverkar människans immunförsvar som i sin tur är en gemensam nämnare för cancer- och allergisjukdomar.

Tillsammans med våra givare verkar vi för att öka livskvaliteten för svårt sjuka och ekonomiskt utsatta medmänniskor. Det gör vi genom att ge bidrag till deras rehabilitering – eller för att underlätta deras sista tid i livet. Vi stöder även djurfri forskning som främst kartlägger cancer- och allergisjukdomars samband med närmiljö, livsstil och hälsa. För en friskare framtid.

Visst vill du vara delaktig?

Swisha 100 kr till 9003609 

Ange gärna ”Mänskligare  värld” som meddelande.

Stort och varmt tack för ditt stöd!

PS. Har du inte swish finns fler alternativ här»