”Man ska inte behöva välja mellan mat och medicin”