"Man är liten som människa inför myndigheter" - Cancer och Allergifonden

”Man är liten som människa inför myndigheter”