Höj ditt månadsbelopp

Fyll i här nedan vad du vill höja din månatliga gåva med.

fjärilar i en halvmåne och ett barns händer

glas med mynt och en växt som växer ur mynten.

Tack för att du är månadsgivare!

Tack vare dina och andra generösa medmänniskors regelbundna och spontana gåvor har vi kunnat dela ut 4,2 miljoner kronor till cancer- och allergiforskningen 2022.

Vi har även under 2022 beviljat 635 630 kronor i stöd till 144 svårt sjukdomsdrabbade och ekonomiskt utsatta medmänniskor.

Det är gåvor, från både privatpersoner och företag, till Cancer- och Allergifonden som möjliggjort detta stöd. Ett stöd som är så enormt betydelsefullt för de som får ta emot det.

TACK för att du är med och bidrar till en friskare framtid och medmänskligare nutid. Dina gåvor gör livsviktig skillnad.

 

”Det unika med Cancer- och Allergifondens forskningsstöd är det patientnära fokuset, samt att vi gärna stöder forskningsprojekt från start”, säger Mikael Björnstedt, professor i Patologi vid Karolinska Institutet, styrelseledamot och vetenskaplig sekreterare i Cancer- och Allergifonden.

Vi ger stöd till forskning och bidrag till sjukdomsdrabbade.

Här är några exempel på den forskning vi finansierar

Läs om hur vårt stöd gör skillnad för sjukdomsdrabbade

Cancer- och Allergifonden finansierar svensk patientnära cancer- och allergiforskning. Vi vill bidra till kunskap som bryter negativa sjukdomstrender. Vår vision är att skapa en friskare värld, där färre drabbas av sjukdom och där fler överlever.

Vi beviljar även stöd till medmänniskor som drabbats av cancer eller allergi men inte har råd att betala utgifter kopplade till sin sjukdom. Det kan vara för kostnader upp till högkostnads- och frikort, för peruk, protesbehåar, en allergivänlig dammsugare, egen tvättmaskin för att det inte fungerar att dela tvättstuga med andra som har husdjur, eller för rehabilitering.