Ett testamente är en gåva för livet.

För många känns tanken på att planera inför sin egen bortgång avlägsen. Men ett testamente kan också underlätta för de efterlevande då det tydliggör din sista vilja. Enligt lag har dina bröstarvingar alltid rätt till 50% av din kvarlåtenskap (aktier, pengar, fastigheter, möbler, smycken mm.). Är du gift ärver din make/maka dig automatiskt. Däremot, är du sambo måste du teckna ett testamente om du vill att din sambo ska ärva dig. Har man varken arvingar eller testamente tillfaller tillhörigheter Allmänna arvsfonden som i dagsläget inte stödjer cancer- och allergisjukdomsdrabbade privatpersoner eller den typen av preventivforskning.

Testamentera till Cancer- och Allergifonden

Om du i ditt testamente önskar stödja oss, tar vi gärna emot din gåva. Det som du ger till Cancer- och Allergifonden kommer att användas till cancer- och allergiforskning samt till rehabilitering av sjukdomsdrabbade, enligt vår ändamålsparagraf. Alla testamentsgåvor oavsett storlek, gör en skillnad. De kan omfatta kontanter, aktier, fondandelar, värdeföremål och fastigheter.

Din vilja – ditt val

Att skriva testamente är ett personligt ställningstagande och det är viktigt att det görs på ett korrekt sätt. Ett testamente till välgörenhet kan involvera endast delar av din kvarlåtenskap, utöver dina bröstarvingars laglott. För att teckna testamente behöver du inte anlita advokat. Den går att relativt enkelt göra genom att ha ett fåtal riktlinjer i åtanke:

  • Testamentet ska vara skriftligt, ej muntligt.
  • Testamentet ska vara korrekt daterat.
  • Testamentet ska på samtliga sidor vara undertecknat av dig och två vittnen (som är över 15 år, i full psykisk hälsa och är inte testamentstagare eller släkt med den som gör testamentet).
  • Vittnens uppgift är att intyga om testatorns namnunderskrift är korrekt och att testamentet tecknats i full psykisk hälsa. Deras uppgift är inte att läsa eller känna till testamentets innehåll.
  • Testatorn och vittnen skall också uppge namnförtydligande till deras underskrifter och samtliga personnummer på en av sidorna.
  • Testamentet behöver inte arkiveras eller registreras, men vi uppmuntrar dig att förvara det i ett kassaskåp eller bankfack.

Kontakta oss

För ytterligare information om testamenten till Cancer- och Allergifonden är du varmt välkommen att kontakta vår verksamhetschef Katarina Krzyzinska, e-post katarina@cancerochallergifonden.se.