Hedra minnet av en nära

Med en minnesgåva hedrar du minnet av en närstående. Din gåva är samtidigt ett viktigt bidrag till svårt sjuka och ekonomiskt utsatta personer, och till svensk allergi- och cancerforskning – så att färre ska bli sjuka och fler får överleva.

Ge din gåva genom att fylla i formuläret nedan eller hör av dig till oss på info@cancerochallergifonden.se eller telefon 08-34 59 90.

Din gåva betyder oerhört mycket och vi tackar ödmjukast. Tack för att du väljer Cancer- och Allergifonden!