Vi värdesätter våra företagssamarbeten högt, och vill arbeta långsiktigt tillsammans med ett äkta engagemang.

Cancer- och allergisjukdomar är några av vår tids största folksjukdomar. Tillsammans kan vi arbeta för att dels nå långsiktiga forskningsresultat och dels hjälpa svårt sjuka här och nu med direkt stöd.

Samarbetspartner – ett ömsesidigt värdeskapande

På den här nivån specialkomponerar vi ett partnerskap, som stämmer med ert CSR-arbete. Med utgångspunkt i våra gemensamma värderingar är målet ett långsiktigt samarbete där våra gemensamma idéer ska generera den bästa nyttan för båda parter.

Vi har lång erfarenhet av alla typer av partnerskap och diskuterar gärna hur vi tillsammans formar ett värdeskapande samarbete.


För mer information, kontakta Ewa Bodén: ewa@cancerochallergifonden.se eller telefon 08-400 152 42.