Vi värdesätter våra företagssamarbeten högt, och vill arbeta långsiktigt tillsammans med ett äkta engagemang.

Cancer- och allergisjukdomar är några av vår tids största folksjukdomar. Tillsammans kan vi arbeta för att dels nå långsiktiga forskningsresultat och dels hjälpa svårt sjuka här och nu med direkt stöd.


För mer information, kontakta Ewa Bodén: ewa@cancerochallergifonden.se eller telefon 08-400 152 42.