Företagssamarbeten och CSR

Vi värdesätter våra företagssamarbeten högt och arbetar långsiktigt tillsammans med våra partners med ett äkta engagemang.  Vi strävar alltid efter att samarbeta kring frågor som berör och förstärker ert genuina CSR-arbete. Vår verksamhets ändamål är helt rätt om ni som företag vill vara med och ta ansvar för en positiv samhällsutveckling.

Vi forskar för framtiden och hjälper idag

Cancer- och allergisjukdomar är några av vår tids största folksjukdomar. Tillsammans kan vi arbeta för att  nå långsiktiga forskningsresultat för en friskare framtid.  Vi stöder forskning som studerar närmiljöns och livsstilens påverkan på vår hälsa. Forskningen ska vara patientnära och våra anslag får inte användas till djurförsök.

Vår verksamhet innebär dessutom att vi hjälper svårt sjuka och ekonomiskt utsatta människor här och nu med direkt stöd.

Samarbetspartner – ett ömsesidigt värdeskapande

Tillsammans arbetar vi fram ett koncept för ett partnerskap, som stämmer med ert CSR-arbete och Agenda 2030. Med utgångspunkt i våra gemensamma värderingar är syftet ett långsiktigt samarbete där våra idéer ska generera den bästa nyttan för båda parter.

VAD ÄR CSR?

Företags samhällsansvar (CSR, engelska Corporate Social Responsibility) kallas idén att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

 • Ekonomiskt ansvarstagande genom policies för långsiktighet och etiskt handlande
 • Miljömässigt ansvarstagande genom att agera långsiktigt och hållbart utifrån miljöperspektiv.
 • Socialt ansvarstagande genom att anställda behandlas jämlikt och inkluderande samt att man främjar hälsosam arbetsmiljö; att behandla sina kunder på lika vis, samt samhällsengagemang och donationer (pengar/tid/kunskap).

 

Vi verkar främst inom nedanstående sex globala mål:

Vi bistår gärna med goda råd och expertis

Vi har lång erfarenhet av alla typer av partnerskap. Genom vår mångåriga expertis bistår vi gärna med råd och guidning kring er kommunikation om samarbetet, så att det inte missuppfattas som greenwashing.


Varför ni ska satsa på CSR:

 • Stärka ert varumärke och fylla det med engagemang
 • Det är en konkurrensfördel – kunder, medarbetare, arbetssökande efterfrågar det ’goda’ företaget
 • Det är en kvalitetsstämpel och hjälper till att attrahera investerare
 • Det bidrar till en mer effektiv resurshushållning – energi, vatten, råvaror, transporter
 • Genom miljövänliga produktionsmetoder, val av råvaror och leverans av hälsosamma och giftfria produkter skapas värdeskapande långsiktig hållbarhet
 • Affärsutveckling av hållbara produkter av god kvalitét och innehåll förtydligar ert goda produktansvar
 • Minskad risk för böter och stämningar

Vill du veta mer?

Är du nyfiken och vill veta mer? Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!


  Fält markerade med * är obligatoriska.  Du kan även kontakta vår verksamhetschef Emilie Bravo direkt:
  emilie@cancerochallergifonden.se


  Läs vår senaste verksamhetsberättelse här >>