Cancer- och allergisjukdomar är några av vår tids största folksjukdomar. Ditt företag behövs för att kunskapen kring dessa sjukdomar ska öka och behandlingsmetoderna ska bli bättre. Var med och stöd livsviktig miljörelaterad forskning. Tillsammans kan vi hjälpa fler till ett friskare liv!

 

Årsgåvan – från 750 kr
Med årsgåvan följer:

  • Ett årsgåvo-diplom som visar ert stöd till oss. Från 1 500 kr får ni Årsgåvo-diplomet inramat.
  • Regelbunden uppdatering om hur ert bidrag gör skillnad genom digitala nyhetsbrev.

 

Vänföretag  – från 5 000 kr
Som vänföretag ingår:

  • Ett gåvobevis som visar ert stöd till oss.
  • Ert företags logo läggs in under Vänföretag på vår hemsida.
  • Regelbunden uppdatering om hur ni gör skillnad genom digitala nyhetsbrev.
  • Ett digitalt paket med banner och mejlsignatur som visar medarbetare och andra att ni är vänföretag till oss.

 

 

 

 

 

 

Du kan enklast betala direkt här med ditt bankkort. Om du vill istället ha ett inbetalningskort skickad till din företagsadress – maila oss dina kontaktuppgifter, typ av gåva samt stödbelopp till info@cancerochallergifonden.se eller ring 08-34 59 90.

Din företagsgåva, liten som stor, betyder oerhört mycket och vi tackar ödmjukast!

 

Vänligen fyll i…

* = Obligatorisk uppgift

Du får en automatisk gåvobekräftelse till din epostadress.

Få uppdateringar halvårsvis om vad ditt stöd har möjliggjort samt information om aktuellt forskning inom cancer och allergi.

Läs om hur Cancer- och Allergifonden använder dina personuppgifter


- Eller -

Vi använder oss av Stripe för betalning av dina gåvor. Vad är Stripe

Företagsvänner