FIRA FARS DAG MED EN GÅVA SOM RÄDDAR LIV

Skicka ett pappogram

Ge en gåva till Cancer- och Allergifonden i din pappas namn eller för att hedra en pappa i din närhet.

Din farsdagspresent är en gåva som räddar liv. Gåvan används till att direkt hjälpa sjuka och utsatta medmänniskor, och till att finansiera vetenskaplig cancer- och allergiforskning.

Gör så här för att skicka ett digitalt pappogram:

Vill du skicka ett digitalt pappogram så använd formuläret nedan.

  1. Du väljer vilket belopp du vill ge
  2. Du anger mottagarens namn och mobilnummer. Du kan även välja att skicka med en hälsning samt välja datum och tid som meddelandet ska skickas.
  3. Du anger även ditt namn och mobilnummer.
  4. Mottagaren får pappogrammet digitalt via ett sms där det står att en gåva har getts i hans namn (eller dens namn som du vill hedra) till Cancer- och Allergifonden.

 

Skicka ett fysiskt pappogram (skickas med post)

Kontakta oss så skickar ett gåvobevis till den adress som du anger. Gåvosumman anges inte på hyllningsbladet.

När du kontaktar oss uppge då:

  • När gåvobeviset ska vara levererat
  • Namn på mottagaren
  • Vilken personlig hälsning du vill ge, samt namn på den/de som hälsar
  • Vilket belopp som du vill ge
  • Adress dit hälsningen ska skickas

Kontakta oss på info@cancerochallergifonden.se

Varmt tack för din gåva!

Foto på fötter i löv, samt text i gåvobeviset