Miljömedicinska priset och Lennart Sparell-priset inställt 2020

Covid-19 har kastat om förutsättningarna för hela vårt samhälle, på många olika plan. För Cancer- och Allergifonden har coronakrisen bland annat medverkat till att vi ställer in Miljömedicinska priset och priset till Lennart Sparells minne 2020. Vi ser framåt och siktar på 2021 då vi hoppas att vi återigen kan dela ut några av Sveriges största priser inom forskning.


Cancer- och Allergifondens pris till minne av Lennart Sparell

Lennart Sparell-priset är ett nyinstiftat pris av Cancer- och Allergifonden och delas ut för första gången 2019. Lennart Sparell grundade Cancer- och Allergifonden tillsammans med Sören Gywall 1994. Lennart avled våren 2018 och för att hylla hans minne och för att levandegöra stiftarnas andemening med fonden har styrelsen beslutat att inrätta detta pris.

Lennart Sparell-priset tilldelas forskare, eller andra, inom cancer och/eller allergiområdet eller närliggande områden, som vågat tänka annorlunda och som vågat utmana rådande paradigm. Forskning inom miljögifters påverkan på hälsa genom miljö och kost är särskilt intressant.

Priset delas ut årligen vid en ceremoni i maj/juni i samband med utdelningen av Miljömedicinska priset.

Prissumma

125 000 kr

Nominerings- och beslutsprocess

Cancer- och Allergifondens priskommitté presenterar varje år kandidater till priset med motivering för stiftelsens styrelse som sedan fattar beslutet om pristagare.

>>Bli månadsgivare och stöd forskningen<<