Cancer- och Allergifondens pris till minne av Lennart Sparell

Cancer- och Allergifondens pris till minne av Lennart Sparell instiftades 2019. Lennart Sparell grundade Cancer- och Allergifonden tillsammans med Sören Gywall 1994. Lennart Sparell avled våren 2018 och priset inrättades för att hylla hans minne och för att levandegöra stiftarnas andemening med fonden.

Lennart Sparell-priset tilldelas företrädesvis yngre forskare, eller andra, inom cancer och/eller allergiområdet eller närliggande områden, som vågat tänka annorlunda och som vågat utmana rådande paradigm. Forskning inom miljögifters påverkan på hälsa genom miljö och kost är särskilt relevant för detta pris.

Prissumman är på 125 000 SEK varav 100 000 ska användas till forskning och 25 000 utgör ett personligt pris.

Behöriga att nominera till priset är rektorer och dekaner vid svenska universitet och högskolor, tidigare pristagare samt aktuella innehavare av anslag från Stiftelsen. Förslagen bereds av Cancer- och Allergifondens kansli och presenteras för Stiftelsens styrelse som utser mottagare av priset i samråd med stiftelsens vetenskapliga sekreterare och bedömningskommitté.


>>Bli månadsgivare och stöd forskningen<<