Stöd allergiforskning som vill förstå varför allergier uppstår och hur de bäst behandlas

Visste du att 40 procent av svenskarna besväras av någon form av allergisjukdom? Trenden tyder dessutom på att antalet drabbade kommer att öka. Forskningen kring allergi behöver mer stöd för att kunna ge människor ett besvärsfritt liv.

I vår närmiljö finns allergiframkallande ämnen, så kallade allergener, som orsakar en allergisk reaktion i våra kroppar. De flesta drabbas tidigt i livet och besvären är ofta livslånga.Förutom allergier som exempelvis födoämnesallergi eller pollenallergi kan också kemikalier och ämnen i skönhetsprodukter leda till allergiska reaktioner. I hudkrämer kan det finnas allergiframkallande ämnen som skapar kontaktallergi. Några av dessa ämnen vi bör se upp för är benzyl alcohol, amyl cinnamal, limonene och citronellol. Krämer kan också innehålla mikroplaster som är en hälsorisk för dig men också skadligt för miljön. Deodoranter, hudvårdsprodukter, schampon och smink kan även innehålla hormonstörande ämnen som påverkar kroppens immunförsvar och ämnesomsättning.

Allergiska besvär kan alltså orsakas både av en reaktion orsakad av yttre faktorer som vi själva kanske inte kan påverka särskilt mycket – pollenallergi, födoämnesallergi. Men andra allergiska reaktioner som orsakas av kemikalier och ämnen i produkter som vi använder dagligen är onödiga reaktioner som vi kan undvika genom att sprida kunskap och information om vilka ämnen vi ska se upp för.

Cancer- och Allergifonden stödjer ett flertal forskningsprojekt som vill förstå mekanismerna bakom allergier men också hitta sätt som gör att färre personer drabbas och fler personer kan få effektiva behandlingar.

Exempel på aktuella projekt

Cancer- och Allergifonden stödjer ett antal forskningsprojekt som studerar allergier – varför de uppstår och hur de kan motverkas och behandlas.

Mekanismer bakom allergi

Professor Annika Scheynius forskargrupp undersöker mekanismerna bakom allergi.  Om det finns vetskap om de bakomliggande mekanismerna för allergiska besvär skulle det vara möjligt att ge mer effektiv, preventiv behandling till patienterna. Projektet strävar därför efter att hitta nya biologiska indikatorer som ska kunna visa vilka som löper större risk att drabbas av allergi. Läs mer här.  Våren 2017 fick Annika Scheynius Cancer- och Allergifondens Miljömedicinska pris. 

 

 

Amning och allergi

När barn föds är deras första period i livet avgörande för hur deras immunförsvar mognar. Flera aspekter påverkar hur immunförsvaret byggt upp – bakteriefloran i tarmen, hur och när vi utsätts för mikrofibrer och infektioner. Professor Eva Sverremarks projekt vill undersöka hur den tidiga tarmflorans sammansättning påverkar immunförsvarets mognad och barnets allergiutveckling under de första 10 åren.  Studien analyserar också vad amning har för betydelse i denna process. Läs mer här. 

Stöd forskningen!

Cancer- och Allergifonden har sedan stiftelsen grundades 1994 finansierat forskningsprojekt inom allergi, samtidigt har vi också kunnat hjälpa människor med svåra allergier och underlättat deras vardag. Vill du bidra och hjälpa människor till ett friskare liv?

>>>Bli månadsgivare och stöd allergiforskning<<<