Anna Nopp, docent på Karolinska institutet berättar om sin forskning

Forskning i fokus: blodprov istället för pricktest