Projekttitel: ”Utveckling av precisionsbehandling mot lymfoida tumörsjukdomar: från nya targets och drogutveckling, via translationella kliniska studier, till real-world analyser”

Namn på forskare: Anders Österborg

Titel: Professor, överläkare

Kategori: cancer

Forskningsprojektets populärvetenskapliga sammanfattning:

Trots flera nya precisionsmediciner mot åldersleukemi (KLL) och lymfom uppstår resistens och sjukdomsprogress. Vår grupp utvecklar cytostatika-fri precisionsterapi som spänner från

A) hitta nya målstrukturer och utveckla nya mediciner via

B) egna akademiska behandlingsstudier av patienter med nya läkemedel där vår infallsvinkel är delvis annorlunda än läkemedelsindustrins (3 delprojekt) till

C) s.k. real-world analyser av effekt/säkerhet för nya precisionsterapier när de når rutinsjukvård (5 delprojekt), där en följdfråga är ”vad får man egentligen ut av insatsen” när nya dyra läkemedel ges till breda patientgrupper som ofta har samsjuklighet (och därmed inte finns med i industrins egna registreringstudier som görs på selekterade patientgrupper).

Vår grupp leds av seniora läkare med sjukvårdstjänst, med begränsad tid för forskning och osäker egen lönefinansiering. Givet bredden och aktiviteten inom vår kliniskt inriktade forskning är vi beroende av fortsatt långsiktiga driftanslag för våra projekt där Cancer- och Allergifonden är en viktig partner för oss.

Läs vår intervju med Anders Österborg här.