Anders Österborg förklarar

Frågeställning/Hypotes

Utveckling av precisionsbehandling mot lymfoida tumörsjukdomar

Målsättning
Fortsätta utveckla och validera effekter av små molekyler, antikroppar (mAb) och
vacciner mot lymfoida tumörer, ffa ålderleukemi (KLL)

Bakgrund
Precisionsterapi riktas mot unika ämnen på cancerceller och innefattar (1) mAb (”målsökande robotar”), (2) vaccination (3) små hämmande molekyler som stänger av signalvägar inne i tumörceller. Denna ansökan är fortsättning på ett långsiktigt translationellt projekt (nära koppling lab – sjukvård).

Preliminära resultat

Vi genomför i egen regi målsökande behandlingsstudier och återkopplar resultaten i vårt lab. Vi har hittat unika målstrukturer ffa ROR1 och nya läkemedel tas fram (ffa små molekyler, vacciner). För framsteg se progessrapport och lista artiklar. Behandlingsstudierna är tidiga (fas I/II) dvs. nytta identifieras snabbt och minimerar tid från idé till sjukvård. Resultat inom sk outcome research, dvs. hur terapi i verkligheten fungerar i rutinsjukvård, tas fram och vi har funnit för patienterna och sjukvården mycket viktiga resultat.

Design och metoder
Våra fas I/II studier fortsätter. Fokus är nu ffa på små molekyler, ihop med mAb. Bred biologisk monitorering görs före, under och efter behandlingar.

Patientnytta
Våra studier kan ge terapiframsteg för patienter med dålig prognos och vi får kännedom om hur bra nya behandlingar är i vanlig rutinsjukvård.