CRCBaSe Sweden: Registerbaserade studier av kolorektalcancer utgående från Swedish Colorectal Cancer Registry

Projekttitel: ”CRCBaSe Sweden:
Registerbaserade studier av kolorektalcancer utgående från Swedish Colorectal Cancer Registry”

Namn på forskare: Caroline Nordenvall

Titel: Docent

Kategori: cancer

CRCBaSe Sweden: Registerbaserade studier av kolorektalcancer utgående från Swedish Colorectal Cancer Registry

Projekt från CRCBaSe syftar till att förbättra vården för patienter med tjock- och ändtarmscancer samt att säkerställa att alla erbjuds god vård. Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige och varje år diagnostiseras ca 6500 patienter. Trots att tjock- och ändtarmscancer är en vanlig sjukdom har vi bristande kunskap om hur sjukdomen beter sig och vad som är den optiamala handläggningen. Av de som diagnostiseras med tjock- och ändtarmscancer så drabbas 20-40% av svåra återfall och varje år så dör ca 2500 svenskar i sjukdomen.

Vi har kreerat en unik datalänkning, CRCBaSe, genom att sammankoppla kvalitetsregistret för tjock- och ändtarmscancer till nationella register vid Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån och Försäkringskassan. CRCBaSe består av drygt 80,000 patienter med tjock och ändtarmscancer, deras släktingar och en jämförelsepopulation, sammanlagt 2.3 miljoner individer. De första arbetena publicerats och ett antal är på gång och planerade. Vi planerar nu en uppdatering av hela kohorten så att den inkluderar patienter diagnostiserade tom 2021 (tidigare 2016). Uppskattningsvis så kommer den nya versionen av CRCBaSe att inkludera ca 3 miljoner svenskar, varav 110,000 patienter med tjock- och ändtarmscancer.

CRCBaSe har gjort det möjligt för oss att besvara frågor som inte tidigare adresserats eller inte studerats på nationell nivå. Vi kommer att fortsätta undersöka kliniskt relevanta frågor som kan påverka utredning och behandling av patienter med tjock- och ändtarmscancer och som kan ligga till grund för kliniska studier. Dessutom kommer vi fortsätta att studera hur samsjuklighet, hereditet, socioekonomiska faktorer och nationellt ursprung påverkar sjukdomsförlopp, handläggning och prognos. Detta kommer att kunna hjälpa oss att kunna ge en förbättrad mer individanpassad vård samt att säkerställa att jämlik vård bedrivs.

Se CRCBaSe egna hemsida