Tina Dalianis projekt Studier på humant papillomvirus (HPV) och andra biomarkörer för individualiserad behandling vid HPV positiv och negativhuvudhalscancer har som målsättning att skapa en mer individanpassad behandling för människor som drabbas av HPV+OC.  Möjligheten att ge människor en skräddarsydd behandling skulle ge ökad livskvalitet och förbättrad överlevnad.

Läs mer här:

Populärvetenskaplig sammanfattning »