Susanne Gabrielsson sammanfattar

Antigen-presenterade celler (APC), är de första celler som träffar på främmande ämnen (antigen) i kroppen. De styr hur och om ett immunsvar skall utvecklas, genom att visa upp det främmande ämnet på ytan, tillsammans med olika hjälpmolekyler.

Exosomerna kan då ha liknande funktion som hela celler, men fortfarande förstår man inte helt hur de fungerar. Inom cancerforskningen har man visat att exosomer från APC kan stimulera immunsvar och därmed hämma tumörtillväxt, medan exosomer från tumörceller kan hämma immunförsvaret och därmed försvåra tillfrisknandet. Exosomer från APC har redan börjat testas i människor med långt framskriden cancer. Vår forskargrupp har upptäckt att exosomer finns i lungsköljvätska och bröstmjölk, men deras normala roll i kroppen är fortfarande oklar.

Vi vill undersöka exosomers roll vid inflammation i lungan, särskilt vid astma. Vi har nyligen upptäckt att exosomer innehåller enzymer som leder till produktion av leukotriener, en viktig förstärkare av den allergiska reaktionen. Vi vill även förstå de molekylära mekanismerna bakom hur exosomer fungerar, dels för att förstå om de kan bidra till att förvärra sjukdomar, dels för att kunna utveckla nya behandlingsformer där exosomer används för att styra om eller stänga av sjuka immunsvar.

Vi kommer studera exosomer från lungsköljvätska från astmapatienter och friska, samt från mjölk från allergiker och friska. Vi kommer tillsätta dessa exosomer till olika vita blodkroppar i provrör för att förstå hur de påverkar immunförsvaret. Genom att ta reda på hur exosomer påverkar immunförsvaret i lungan hos allergiker kan vi utveckla behandlingsformer som påverkar eller blockerar exosomproduktionen. Mjölkexosomer skulle kunna skydda mot allergi och detta skulle kunna påverka amningsstrategier
och rekommendationerna om när man ska introducera olika födoämnen för att slippa allergi. Antikroppar används redan i andra sjukdomar och skulle inom en femårsperiod kunna användas mot exosomer i svårt astmasjuka. Exosomer producerade i provrör skulle även kunna användas för att styra om ett felaktigt sjukligt immunsvar i svår astma på 10 års sikt.

Våra studier, som hjälper oss förstå hur exosomer fungerar, kan också leda till optimering av
exosomer för cancerbehandling.