Nya behandlingsmöjligheter för melanompatienter med hjärnmetastaser

Projekttitel: ”Analyser av tumörmiljön vid hjärnmetastaserat melanom för förbättrad handläggning och behandling ”

Namn på forskare: Hanna Eriksson

Titel: Docent

Kategori: cancer

Forskningsprojektets populärvetenskapliga sammanfattning:

Vårt projekt avser att analysera tumörmiljön och nya behandlingsmöjligheter för melanompatienter med hjärnmetastaser. Melanompatienter med hjärnmetastaser har mycket kort överlevnad.

Behandlingsmöjligheterna har dock markant förbättrats genom upptäckten av immunreceptorblockerande behandlingar som ger ett ökat immunsvar riktat mot tumören. En andel av patienterna uppnår långtidsöverlevnad med immunbehandlingen men det finns fortfarande patienter som inte svarar på behandlingen. Dessutom saknas markörer som förutsäger vilka patienter som kan svara på behandlingen. Det finns därför ett stort behov att förbättra handläggningen och behandlingen av melanom med spridning till hjärnan.

Inom projektet kommer vi att analysera kliniska prover och cellanalyser för att bättre förstå tumörmiljön vid hjärnmetastaserat melanom och för att hitta möjliga nya behandlingsprinciper som kan komma patienten till nytta. Vi vill specifikt analyserna faktorer som påverkar immunsvaret hos hjärnmetastaserna. Projektet kommer att undersöka blod- och tumörprover från patienter med hjärnmetastaserat melanom liksom melanomcellinjer. I blodet vill vi undersöka proteiner och små transportblåsor som cellerna lämnar ifrån sig. Genom att utveckla spatialteknologierna kan genuttrycket i tumörvävnaden analyseras och åskådliggöras i en bild. Inom ramen för projektet kommer vi även utveckla teknikerna som vi använder för analyserna av blodet och tumörvävnaden.

Projektet ger oss därför en unik möjlighet att fa mer kunskap om sjukdomen hos melanom patienter med hjärnmetastaser och bidrar till att förbättra omhändertagandet och behandlingen av dessa patienter. I framtiden hoppas vi kunna utveckla nya behandlingsstrategier inom ramen för kliniska prövningar.