Johan Alm är överläkare och undersöker i Alladinstudien  Livsstil och Allergi – betydelsen av miljö- och livsstilfaktorer under graviditet och barnets uppväxt  hur vår livsstil påverkar risken att drabbas av någon form av allergi.

552 familjer med olika livsstil ingår i studien. Familjerna skiljer sig åt när det gäller bland annat kost, vaccinering och stressnivå – faktorer som tros utgöra ett orsakssamband mellan allergier och livsstil.

Populärvetenskaplig sammanfattning »