Christine Wennerås är professor och forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.  Wennerås forskningsprojekt är inriktade mot både cancer och allergi. Cancer- och Allergifonden har stöttat hennes projekt som undersöker vita blodkroppar, så kallade eosinifila granulocyter.

Christine Wennerås sammanfattar
Eosinofila granulocyter är en sorts vita blodkroppar som ökar i antal i vävnaderna vid allergier men det är oklart vilken funktion de har. Vi studerar eosinofilens funktion vid två olika sjukdomar – dels vid den ”nya” allergiska sjukdomen eosinofil esofagit, dels vid det tillstånd som benämns ”transplantat-mot-värd”-sjukdom (graft-versus-host” disease på engelska) och som kan drabba patienter som genomgått stamcellstransplantation för attbehandla elakartad blodsjukdomar såsom leukemi. Eosinofil esofagit är en inflammation av matstrupen som man tror utlöses av nedsvalda allergiframkallande födoämnen. Det leder till smärtor och svårigheter att svälja mat, och små barn kan ha svårt att gå upp i vikt.

”Transplantat-mot-värd”-sjukdom är ett inflammatoriskt tillstånd som kan drabba olika delar av kroppen hos transplanterade patienter. Vid båda dessa sjukdomar är det en annan vit blodkropp, T-lymfocyten, som driver inflammationen. Vi har nyligen visat att en grupp eosinofiler som vi kallar för ”suppressiva eosinofiler” har förmåga att dämpa T-lymfocyter som är överaktiverade. Vi vill förstå hur detta sker på molekylnivå. Dessutom vill vi mäta nivåerna av dessa ”suppressiva eosinofiler” i blodet hos patienter med eosinofil esofagit respektive ”transplantat-mot-värd”-sjukdom då vi tror att dessa eosinofiler kan ha en
skyddande funktion och dämpa inflammationen. Vi vill även undersöka om nivåerna av suppressiva eosinofiler i blodet på sikt kan nyttjas som biomarkörer för val av behandling och utvärdering av behandlingssvar vid dessa två sjukdomar.
Hjälp oss att stödja forskning som gör nya genombrott möjliga. Stöd oss här!