Kan vi bekämpa allergi-epidemin?  Det är frågan som forskaren Maria Jenmalm ställer sig i sitt forskningsprojekt Immunologisk utmognad och allergiutveckling under barndomen: Reglering genom moderns immunitet och mikrobiell exponering under och efter graviditeten.

Barns immunsystem kan skapa tolerans eller överkänslighet mot främmande ämnen. Vid överkänslighet kan barnet få allergiska reaktioner som exempelvis atopiska eksem som i sin tur kan leda till luftvägsallergier (astma/hösnuva).

Tidigare har det genomförts forskning som undersöker huruvida den mikrobiella miljön under barnets första levnadsår påverkar barnets immunsystem.  Jenmalms projekt undersöker hur moderns mikrobiella omgivning och miljö under graviditeten påverkar barnets immunsystem. Vid vaginal födsel överförs bakterier från mamman till barnet som är viktiga för barnets toleransutveckling. Projektet utreder om det är möjligt att genom rätt bakterier och mikrobiell miljö programmera barnets immunsystem och på så vis undvika allergier och överkänslighet.

Populärvetenskaplig sammanfattning »

Vill du veta mer om Jenmalms projekt? Lyssna på en spännande föreläsning här.