Det är många som besväras av pollen. Professor Anna-Carin Ohlins projekt Hälsoeffekter av samtidig exponering för pollen och luftföreoreningar syftar att undersöka vilka typer av luftföroreningar som förvärrar pollensäsongen för människor som är känsliga mot pollen. Finns det någon biologisk indikator som kan förklara hur reaktioner i de små luftvägarna uppstår? Projektet vill också utveckla ett web-baserat system med information om luftkvalitet.

Läs mer här

Populärvetenskaplig sammanfattning »