Det är många som besväras av pollen. Professor Anna-Carin Ohlins projekt Hälsoeffekter av samtidig exponering för pollen och luftföreoreningar syftar att undersöka vilka typer av luftföroreningar som förvärrar pollensäsongen för människor som är känsliga mot pollen. Finns det någon biologisk indikator som kan förklara hur reaktioner i de små luftvägarna uppstår? Projektet vill också utveckla ett web-baserat system med information om luftkvalitet.

 

Anna-Carin Olin förklarar

Den övergripande målsättningen med projektet är att identifiera vilka typer av luftföroreningar som är förknippade med en försämring av inflammationen i luftvägarna under pollensäsongen.

De specifika målsättningarna med projektet är:
1. Att identifiera luftföroreningar som ger upphov till en försämring av luftvägsinflammation under pollensäsong.
2. Att utvärdera en biomarkör för skada på barriären mellan kärl- och alveol i de små luftvägarna efter exponering för pollen och luftföroreningar.
3. Att undersöka hur proteinuttrycket förändras vid exponering för luftföroreningar och pollen och om detta skiljer sig hos personer med astma?
4. Att undersöka sambandet mellan allergen innehåll och antal björkpollen i luften i syfte att förbättra exponeringsbedömning för björkpollen allergen.
5. Att integrera resultaten i ett web-baserat system för information om luftkvalitet.

Vi har redan genomfört en klinisk undersökning av 35 patienter sensibiliserade mot björkpollen samt 15 friska kontrollpersoner vid tre tillfällen; under pollensäsonger 2015 och 16 liksom i november 2015 i Göteborg och Umeå. Vi har lagt särskild vikt vid att mäta den personliga exponeringen ozon, kväveoxid, partiklar och allergener under 10 dagar före den kliniska undersökningen. Nya och känsligare metoder för att mäta både allergisk icke-allergisk luftvägsinflammation och lungfysiologiska metoder för att kartlägga effekterna på små luftvägar har använts. Insamlingen av data till studien är nu avslutad och nu skall kemiska analyser av insamlade prover genomföras, liksom dataanalys och presentation av resultat. Vi skall också integrera resultaten i ett befintligt webbaserat varningssystem för pollenallergiker, tillsammans
med miljöförvaltningen i Göteborg.

 

Hjälp oss att stödja forskning som gör nya genombrott möjliga. Stöd oss här!