Sougat Misra har genom ett mycket omfattande och systematiskt arbete utvecklat en unik organotypisk modell som möjliggör undersökning av hela tumörbitar i kultur. Systemet är ett utmärkt djurfritt precisionsverktyg för patientnära läkemedelsforskning. Modellen möjliggör också att en individualiserad terapi kan erbjudas patienterna genom att olika läkemedel och även cellterapi med bl.a. T-cellskloner kan utprovas och optimeras för varje enskild patient. Genom Sougats arbete har grunden lagts till en forskningsinfrastruktur som kan erbjuda unika möjligheter för den medicinska utvecklingen särskilt inom cancervården för ett stort antal tumörgrupper.

Sougat Misra tilldelades Cancer- och Allergifondens Miljömedicinska Pris 2017. Läs mer här.

 

Hjälp oss att stödja forskning som gör nya genombrott möjliga. Stöd oss här!