Disease mechanisms and novel treatment strategies in allergy studerar vilka mekanismer som gör en person allergisk. Genom att känna till de bakomliggande mekanismerna för allergiska besvär går det att ge mer effektiv, preventiv behandling till patienterna. Projektet syftar att finna nya biologiska indikatorer för att tidigt kunna påvisa vilka som löper risk att drabbas av allergier och leds av professor Annika Scheynius.

Läs mer här

 

Populärvetenskaplig sammanfattning