Professor Mårten Fernös forskningsprojekt Biomarkörer för bättre individanpassad behandling vid bröstcancer hoppas kunna skapa en mer individanpassad behandling av kvinnor som drabbats av bröstcancer. Genom att undersöka redan exciterande biomarkörer och nya markörer ämnar projektet att göra behandlingen av dessa patienter bättre med färre biverkningar och förbättrad överlevnad samtidigt som sjukvårdsresurserna utnyttjas mer effektivt.

Populärvetenskaplig sammanfattning »