Studie av bröstcancerstamceller

Projekttitel: ”Stamceller som mål för behandling av svårartad bröstcancer”

Namn på forskare: Toshima Parris

Titel: Docent

Kategori: cancer

Stamceller som mål för behandling av svårartad bröstcancer

Bröstcancerbehandlingar (kemo- och strålbehandling) är inte avsedda att döda bröstcancerstamceller. Bröstcancerstamceller är långlivade, långsamt växande celler som ofta befinner sig i vilofas och anses som en källa för tumörutveckling och resistens mot behandling. Bröstcancerterapier riktar sig mot snabbt växande celler som kan eliminera huvuddelen av tumörceller, men kommer förmodligen att ha liten eller ingen effekt på bröstcancerstamceller. Detta gäller särskilt för s.k. trippelnegativ bröstcancer, en mycket aggressiv form av bröstcancer där behandlingsalternativen är begränsade till kirurgi, cellgifter och strålterapi. Trippelnegativ bröstcancer består ofta av en stor andel bröstcancerstamceller som kan möjligen förklara varför patienter med trippelnegativ bröstcancer svarar olika på cellgifter, har lägre nytta av strålterapi samt högre risk av återfall (30% av trippelnegativ bröstcancer patienter får tillbaka cancern inom 3 år).

Projektet syftar till att klargöra effekten av olika behandlingsformer såsom cytostatika på ev. populationer av bröstcancerstamceller i trippelnegativ bröstcancer. Genom att kartlägga trippelnegativ bröstcancer som utvecklar resistens mot behandling kommer vi därmed kunna förutspå känslighet för specifika behandlingar. En ökad förståelse för de mekanismer som leder till resistens hoppas vi ska leda till identifiering av målmolekyler som kan förutspå svar på behandling samt utveckling av individanpassad terapi för patienter med trippelnegativ bröstcancer.