Professor Eva Sverremark-Ekströms studie Amning och den tidiga tarmfloran hur påverkar detta immunologisk mognad och allergiutveckling hos barn är ett projekt som syftar att ge ny kunskap om immunologisk mognad hos småbarn och allergiutveckling i relation till hur tarmen koloniseras.

Läs mer här!  Populärvetenskaplig sammanfattning »