“Efterbehandling kräver också resurser.” - Cancer och Allergifonden

“Efterbehandling kräver också resurser.”