Cancer- och Allergifondens Miljömedicinska Pris på 250 000 kr tilldelas Maria Jenmalm, Professor i experimentell allergologi, Linköpings universitet - Cancer och Allergifonden

Cancer- och Allergifondens Miljömedicinska Pris på 250 000 kr tilldelas Maria Jenmalm, Professor i experimentell allergologi, Linköpings universitet