Cancer- och Allergifondens Miljömedicinska pris 2014 på 500 000 kr tilldelat