Cancer- och Allergifondens Miljömedicinska Pris 2012 på 500 000 kr tilldelat